Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy BiałostockiejDecyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2009 roku nr 2009/821 ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej (...) oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES nadała Granicznemu Inspektoratowi Wterynarii w Kuźnicy Białostockiej zatwierdzonemu zgodnie z dyrektywami 91/496 EWG i 97/78 WE nr TRACES:

PL KUB 3GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09, fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

Granicznym Lekarzem Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej jest
lek. wet. Dariusz Mieleszko

Od 1 stycznia 2014r. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej pracuje przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (1 stycznia, 6 stycznia, 20 kwietnia, 21 kwietnia, 1 maja, 3 maja, 8 czerwca, 19 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia) przez 24 godziny na dobę.