Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamy

animacja żubr

Informacje

Przepisy dotyczące towrów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ogólne warunki dotyczące wprowadzania do Unii niektórych gatunków pszczół i trzmieli.

Objawy ASF

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć

Tranzyt

Przepisy dotyczące transportu zwierząt oraz świeżego mięsa na teren Unii Europejskiej.

Import

Infomracje oraz dokumenty dotyczące importu towarów na teren Rzeczpospolitej Polskiej.