Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyO INSPEKTORACIE

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2009 roku nr 2009/821 ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej (...) oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES nadała Granicznemu Inspektoratowi Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej zatwierdzonemu zgodnie z dyrektywami 91/496 EWG i 97/78 WE nr TRACES:

PL KUB 3

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09,
fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

Granicznym Lekarzem Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej jest
lek. wet. Dariusz Mieleszko

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, praca odbywać się będzie w systemie zmianowym
(I zmiana 8.00 - 20.00, II zmiana 20.00 - 8.00) przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku godz. 8.00 do soboty godz. 20.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. Nr 4 poz.28 z póz. zm.).

W przededniu dni wolnych od pracy- praca kończy się o godz.20.00, zaś w dniach następujących po dniach wolnych od pracy - praca rozpoczyna się od godz. 8.00.